Tiny Forest

Beien wil graag een actieve bijdrage leveren aan vergroten van de biodiversiteit in de stad.

Door je tuin ecologisch in te richten, door samen groenstroken met bomen en gras te verlevendigen met onderhoudsarme gevarieerde beplanting die aantrekkelijk is voor bijen, andere insecten, vogels en andere kleine dieren, help je tuin, je straat en vervolgens je wijk tot een prettiger plek te maken. Door je wijk zo groener en gevarieerder te maken, vergroot en versterk je de biodiversiteit van je omgeving en ontstaat er een gezonder stadsklimaat. Bomen en struiken zuiveren de lucht, verminderen hittestress en zorgen dat de grond meer water kan opnemen en vasthouden. Beien heeft daarom het initiatief voor een stadsbosje genomen.Het Tiny Forest biedt voorbijgangers de kans om even een rondje in het stadsbosje te lopen en zo de natuur even te beleven. Daarnaast biedt een stadsbosje de mogelijkheid aan kinderen, jongeren en volwassenen om maandelijks onderzoek te doen: vogels, diertjes op en net onder de grond, vlinders en bijen leren herkennen en tellen. Zo volg je hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt.In mei 2020 is het grondwerk voor de aanleg van het Tiny Forest gedaan. Daarna is veld ingezaaid met wilde bloemen. De bomen zijn in november 2020 geplant. Dit om te zorgen dat wortels van de bomen niet verdrogen door een te warme en te droge zomer. Dit planten is in samenwerking met de kinderen van meewerkende basisscholen en het IVN gedaan. Het is nu een kwestie van laten groeien.

Voor meer informatie klik hier
of e-mail ons: tinyforest@beien.nl