Verantwoording 2017

De stichting Beien wil volledig transparant zijn en legt graag verantwoording af.
Op deze pagina vind je informatie over de stichting, haar doelstellingen en haar financiën.

ANBI
De stichting Beien heeft in 2015 een ANBI status gekregen binnen een door het LSA toegewezen groepsbeschikking  met groepsnummer G133

Adres

Meeuwenstraat 160, 7523 XZ Enschede

Bestuur 2017
Voorzitter: Robin Schoemaker
Secretaris: Cheryl de Boer
Penningmeester: Ellen van Oost
Aftredend lid 2017: Henry Workel
Aantredend lid 2017: Annette van Dijken

Organisatie
De stichting Beien heeft in 2017  één betaalde coördinator (20 uur pw): Ernst Bergboer.
Daarnaast  heeft Beien met ca. 30 buurtbewoners een vrijwilligerscontract afgesloten,
die actief zijn binnen de verschillende werkvelden, variërend van 4 – 32 uur per week.

Doelstelling zoals vermeld in de statuten:
De stichting heeft ten doel:
Het bieden van een platform voor bewonersactiviteiten uit Enschede Noord en
het richting op het welzijn van de burgers in de breedste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het ontwikkelen van nieuwe bewonersactiviteiten, alsmede het samenbinden van reeds bestaande activiteiten. Dit met oog op de verbetering van de kwaliteit van het leven in de wijk;
  2. Het organiseren van activiteiten die zich richten op de domeinen die in belangrijke mate het welzijn en de welstand van mensen raken, zoals: geld, geluk, werk, wonen, energie, voedsel, zorg en vervoer;
  3. Het beheren van roerende en onroerende zaken die betrekken hebben op de stichting;
  4. Het bieden va neen organisatorische infrastructuur;
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten 2017

Overzicht van activiteiten 2017

Financiële verantwoording 2017
Balans 2017
Winst & Verliesrekening 2017